Disclaimer

Bloemenbureau Holland besteedt de uiterste aandacht aan de informatie op haar websites. Bloemenbureau Holland kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.  Bloemenbureau Holland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Bloemenbureau Holland staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Bloemenbureau Holland behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Bloemenbureau Holland. Graag uw verzoeken richten aan info@bloemenbureauholland.nl.

Wanneer u content van (een van) onze website(s) openbaar maakt, dient u een bronvermelding op te nemen en een actieve link naar de betreffende website.

Cookies

Bloemenbureau Holland gebruikt cookies voor het meten van het bezoek op deze website. Deze informatie wordt door Bloemenbureau Holland uitsluitend gebruikt om de inhoud van haar website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt deze functie via "Internet instellingen" in uw webbrowser uitschakelen. Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Wijzigingen

Bloemenbureau Holland behoudt zich het recht voor dit privacy statement op elk moment, zonder voorafgaande nadere kennisgeving te wijzigen. Indien u na wijziging gebruik maakt/ blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan het gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt. Vanzelfsprekend zal Bloemenbureau Holland waar nodig het privacy statement aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak.

Beveiliging

Bloemenbureau Holland heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of inzage door onbevoegden.

Vragen

Indien u vragen heeft of wilt reageren op het privacybeleid van Bloemenbureau, neem dan contact op met:

BLOEMENBUREAU HOLLAND
Postbus 670
2675 ZX Honselersdijk
F +31 (0)174 72 70 10
E info@bloemenbureauholland.nl

Versie 18 december 2013